Trezory na zbraně

Trezory na zbraně

Trezory se nepořizují pouze na úschovu cenností, ale také na úschovu zbraní, kterou mimo jiné stanovuje také Nařízení vlády č. 347/2003 Sb. Kromě toho máte samozřejmě jistotu toho, že se ke zbraním nedostane nikdo nepovolaný, ať už vaše děti či zloději apod.

Trezory na zbraně mohou být určeny přímo pro velké zbraně, nebo pro větší množství menších. Podle toho se liší trezory svými rozměry. Obvykle se do trezorů na zbraně dá umístit až deset kusů zbraní, včetně zásob střeliva. Pokud ale potřebujete uložit větší množství střelných zbraní, existují ve vyšších bezpečnostních třídách i trezory na to uzpůsobené.

Jelikož není možné vyrábět na každý daný typ zbraně speciální trezor právě na její parametry, jsou police výškově nastavitelné nebo vyjímatelné. Stejně tak jsou nastavitelné i držáky hlavní zbraní. Většinou v horní části trezoru na zbraně bývá umístěná vyjímatelná samostatně uzamykatelná schránka na cennosti, či střelivo. Trezory jsou vyšší a poměrně úzké. Jsou připraveny jak k ukotvení do zdi, tak i do podlahy.

V Nařízení vlády č. 347/2003 Sb. je stanoveno, v jakých podmínkách musí být střelné zbraně či střelivo uchovávány. Jsou dány technické údaje, které trezory na zbraně splňují. Zákon stanovuje následující:

NAŘÍZENÍ VLÁDY č.347

kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami

Vláda nařizuje podle § 79 odst. 1 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):

§ 1
Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví technické požadavky pro zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných střelných zbraní nebo střeliva (dále jen „zbraně“) a podmínky skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami (dále jen „látky a předměty“).

Technické požadavky pro zabezpečení
přechovávaných zbraní

§ 2

Za technicky způsobilé se pro účely zabezpečení uschovaných, uložených nebo uskladněných zbraní považují

  1. uzamykatelná ocelová schránka nebo uzamykatelná ocelová skříň, které splňují požadavky odolnosti proti vloupání 15 odporových jednotek podle České technické normy ČSN EN 1143-1 a jsou vybaveny zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
  2. zvláštní uzamčené zařízení, které je neoddělitelně ukotveno do stěny, stropu nebo podlahy zhotovených z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu a vybaveno zámkem s vysokou bezpečností zařazeným do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1300,
  3. uzamykatelný skříňový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci skříňových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
  4. uzamčená místnost nebo samostatný objekt (dále jen „zvláštní objekt“), které splňují požadavky podle § 3,
  5. komorový trezor, který splňuje požadavky pro klasifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1,
  6. výloha a skla výloh, které splňují podmínky podle § 4, nebo
  7. sklo vitríny nebo pultu, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu.

§ 3

Zvláštní objekt je vybaven trezorovými dveřmi, které splňují požadavky pro kvalifikaci trezorových dveří a komorových trezorů bezpečnostní třídy I podle České technické normy ČSN EN 1143-1. Jeho stěny, stropy a podlahy jsou zhotoveny z cihel, betonových panelů nebo obdobného stavebního materiálu. Okna, světlíky, komíny, větráky, šachty a další otvory jsou opatřeny pevně zabudovanými ocelovými mřížemi s pruty o průměru nejméně 10 mm, kdy vzdálenost os prutů činí nejvíce 130 mm. Spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány. Od druhého nadzemního podlaží zvláštního objektu lze místo mříže použít uzavíratelné okno s celoocelovým okenním rámem pevně zabudovaným do stěny budovy se sklem, které je vybaveno bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J, nebo sklem obdobně odolným proti průrazu a vytlačení z rámu.

§ 4

Výloha má celoocelový rám pevně zabudovaný do stěny budovy se sklem výlohy vybaveným bezpečnostní fólií proti průrazu s odolností nejméně 250 J nebo sklem obdobně odolným proti průrazu nebo vytlačení z rámu. Podmínku odolnosti skla lze nahradit

  1. pevně zabudovanou ocelovou mříží s pruty o průměru nejméně 10 mm a vzdáleností os prutů nejvíce 130 mm, přičemž spoje prutů jsou svařeny nebo snýtovány, nebo
  2. posuvnou, sklopnou nebo rolovací ocelovou mříží s parametry odpovídajícími ocelové mříži uvedené v písmenu a) se dvěma zámky s vysokou bezpečností zařazenými do třídy A podle České technické normy ČSN EN 1143-1.

O webu

Webové stránky www.domacitrezory.cz jsou věnované tématu o trezorech všeobecně. Dočtete se něco málo o domácích trezorech, nejčastěji používaných typech v domácnostech a o tom podle čeho trezor do domu vybrat. Prozradíme vám také co jsou to příruční trezory a k čemu slouží, nebo jaké požadavky jsou kladeny na trezory na úschovu zbraní.